ברכת האילנות

ממנהגי חודש ניסן

ברכת האילנות

מי מאתנו לא נעצר ולוקח נשימה עמוקה אל מול פריחתו של עץ מלבלב. ברכת האילנות אותה נהוג החל מראש חודש ניסן על שני עצי מאכל בפריחתם היא תנועה כמעט טבעית של ליבנו. נוסח הברכה

"ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות, ליהנות בהם בני אדם"

נותן מילים לתחושה הזו של התרחבות הלב – שהכל כל כך יפה ושבעצם לא חסר דבר. ואנו מזמינים אתכם לצאת לטבע ולקיים טקס קטן הכולל כוונה לברכה ושירים.

ברכת האילנות על עץ בקיבוץ הרפורמי לוטן שבערבה

דילוג לתוכן