לוח מנהגי תפילה תשפ"ד

אנו עומדים בפתחה של השנה ה- 15 לצאת אוגדן מנהגי התפילה.

גם השנה נחזור ונדגיש שאין בכוונתנו ליצור מנהג תנועתי אחיד. הדבר עומד בסתירה לרעיון הרפורמי. חשוב ונכון להכיר את הדרך בה נוהגים בקהילות התנועה השונות. תודתנו נתונה לכל מי שהעביר אלינו מידע בעניין והעשיר בכך את הלוח.

  • כהקדמה ללוח תמצאו השנה קובץ בשם פרק שירה ותפילה הכולל תפילות חדשות ושירים פרי עטם של חברות וחברי מר"ם. אשמח אם תשתפו במהלך השנה איתי את יצירותיכם לקראת לוח תשפ"ה.
  • בסוף האוגדן צורף, כנספח, הקובץ "הפטרות בשורה אחת" שענינו האפשרויות השונות לקריאת ההפטרות. הקובץ כולל "מנהג רפורמי מוצע", "מנהג מסורתי" וכן הפטרות "מנהג אחר" בו כלולות הפטרות ממנהגים אחרים או הפטרות חלופיות. הפטרות מאוזכרות עם ציון מקורן א=אשכנז. ס=ספרדים ועדות מזרח, ת=תימן, אט=איטלקי, ר=רפורמי נוסף והפטרות אלטרנטיביות כמנהג קהילת "כל הנשמה"… במקרים נדירים ציינתי בצורה מלאה את המקור להצעה. בין ההפטרות ישנן גם כמה שנלקחו מתוך ספרי הכתובים וברכתן שונה במעט מברכות ספרי הנביאים.  שימו לב! זו אינה אותה הטבלה שפורסמה באוגדנים הקודמים, חידושי הטבלה הם תוצאה של לימוד, ניסוי ותהייה.
  • זו הזדמנות טובה להודות לחזן אבן כהן מקהילת "הר-אל" על עין בוחנת ולב מבין לבער שגיאות וחוסר תשומת לב בעבודת האוגדן.
  • תודה לרבה אפרת רותם שעדכנה את הלוח בתאריכים בעלי נגיעה לעולמנו ולאנושות החייה בו.
  • השתדלנו ככל האפשר לבער את השגיאות, אודה לכל מי שיודיע על טעות שנתקל בה.
  • הקובץ נשלח למר"ם ומופיע באתר התנועה. כמו כן מופיע הלוח החודשי בסוף כל "איגרת שבת" היוצאת מדי שבוע ע"י מחלקת התוכן והמדיה.

לפניות אלקטרוניות: [email protected]

הרב יהורם מזור – עורך האוגדן

דילוג לתוכן